19. Könyvtárak, könyvtártípusok (9.1), Információkeresés (9.2)

Ismertesse a könyvtárak típusait, hasonlítsa össze a funkcióit és azt milyen szempontok szerint választja ki a használat során a megfelelőt!
Mutassa be a könyvtárak szolgáltatásait, hogyan tájékozódunk a könyvtárakban, milyen állományegységeket és katalógusokat ismer!

Könyvtárak

 • dokumentumok összegyűjtésével, feldolgozásával, rendszerezésével foglalkoznak és biztosítják a dokumentumokhoz való hozzáférést
 • saját állományon kívül más információs forrásokhoz való hozzáférést is lehetővé tesznek
 • alkalmazkodnak a különböző felhasználói igényekhez, ezért különböző könyvtártípusok jöttek létre, melyek egymással kapcsolatot tartó könyvtári hálózatot alkotnak

Könyvtártípusok – felhasználók szerint

Iskolai könyvtár, pl. Közművelődési, települési
könyvtári hálózat
Felsőoktatási könyvtár, pl. Szakkönyvtár,
tudományos intézetek
könyvtárai
Nemzeti könyvtár
 • általános iskolai könyvtár
 • középiskolai könyvtár
 • megyei könyvtár,
  pl. EKMK Veszprém
 • városi könyvtár
 • gyermek könyvtár
 • fiók könyvtár
 • községi könyvtár
 • Pannon Egyetem Könyvtára
 • Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum
 • Műszaki Információs Központ és Könyvtár
 • Országos Széchényi Könyvtár,
  alapítva: 1802-ben, mikor Széchényi Ferenc 15 ezer kötetes könyvtárát a nemzetnek adományozta
  köteles példány szolgáltatás, kb. 7 milliós állomány, több mint 500 kódex, ebből 32 korvina
 • London - British Library
  1735-ben alapították, 18 milliós állomány, 130000 féle folyóirat
 • Párizs - Bibliothéque Nationale
  XIV. sz-i királyi könyvtárból, 1537 óta köteles példány

Újabb könyvtártípusok:

 • Elektronikus könyvtár www.mek.oszk.hu, https://pim.hu/hu/dia
  • Tematikus elrendezés jellemző
  • Katalógus használható, keresés, böngészés
  • Digitalizált dokumentumok (szerzői jog lejárt)
  • Olvashatók, hallgathatók, letölthetők a dokumentumok!
 • Virtuális könyvtár, OPAC (Online Public Access Catalog)
  • Az OPAC nyilvános könyvtári katalógus. A könyvtári állomány sokoldalú visszakereshetőségét biztosítja. Olyan számítógépes katalógus, amely nyilvános, bárki számára közvetlenül, ingyenesen hozzáférhető tértől és időtől függetlenül. A nyilvános online katalógusok a könyvtári katalógusok modernizált, technikai lehetőségekkel kibővített, szabványosított feldolgozást biztosító változatai. Az OPAC-ok mindig az adott könyvtárban használt integrált könyvtári rendszerre épülnek. http://konyvtar.brody-ajka.sulinet.hu/kvt4.htm, http://nektar1.oszk.hu/librivision_hun.html
  • jellemzői:
  • Hagyományos könyvtárak online katalógusai
  • Dokumentumok gyűjtőhelye, csak a dokumentum adatai találhatók meg
  • Hagyományos leírási módon, a jellemző azonosító adatok (pl. szerző, cím, hely, kiadó év, oldalszám, tárgyszó, stb.)
  • A dokumentumok lelőhelyét, sok esetben státuszát (pl kölcsönözhető-e) adja meg
 • Gyűjtő katalógusok, több könyvtár közös katalógusa http://www.mokka.hu/
  • OPAC egy változata, mely egyszerre több könyvtár katalógusában keres, meg adja, hogy melyik konkrét könyvtárban található meg, kölcsönözhető ki.

Könyvtártípusok - hozzáférhetőség szerint

 • Nyilvános könyvtár
  • Közművelődési könyvtárak
  • Szakkönyvtárak
  • Nemzeti könyvtár
 • Korlátozottan nyilvános könyvtár
  • Iskolai könyvtárak
  • Felsőoktatási könyvtárak
  • Tudományos kutatóintézetek könyvtárai

Tájékozódás a könyvtárakban

 • A raktári rend alapján, mely függ a könyvtár elrendezésétől, ami lehet:
  • szabadpolcos állományú
  • zárt raktárban tárolt vagy
  • vegyes rendszer
 • A szabadpolcon – önállóan lehet válogatni
  • Feliratok, fülek, őrjegyek segítenek
  • Könyvek elhelyezése: Tartalom szerint kialakítják a könyvtár állományegységeit
  • szépirodalom, ismeretközlő vagy szakirodalom, kézikönyvtár, tankönyvek, folyóirattár, médiatár, stb.
  • raktári jelzet:
   • szépirodalom - betűrendi jel pl. Ady A25
   • ismeretközlő - szakrendi jel + betűrendi jel pl. Gyeskó Ágnes: Irodalmi fogalmak gyűjteménye 810 G82
   • Az ismeretközlő művek esetén a raktári jelzet alapja – a könyvtári szakrend: az ETO
   • Egyetemes Tizedes Osztályozás, 20. sz. elejétől, (1905-től, Magyarországon 1950-től használják)
   • jellemzője a tartalom szerinti csoportosítás, minden témakört tízes számrendszerbeli számokkal helyettesítenek, 0-tól 9-ig jelölik a főosztályokat, azon belül további bontásban 10 osztály, 10 alosztály
   • pl.: 5 természettudomány (főosztály), 51 matematika (osztály), 513 geometria (alosztály)
 • Katalógusok segítségével, (melyek tükrözik a könyvtár állományát)
  • online katalógusok, OPAC
  • nyomtatott katalógusok pl. DVD-k katalógusa
  • hagyományos cédulakatalógus, már kevés helyen használják

Gyakorlati feladatok pl.

A tételhez kapcsolódó információk keresése kézikönyvekből, szabályos hivatkozás készítése

 • Mikor és ki alapította a Keszthelyi Helikon könyvtárat? Mekkora ma a könyvtár állománya?
 • Kinek a nevét viseli a Zirci Ciszterci Apátság könyvtára? Ki ő, mikor élt?

A könyvtár számítógépes katalógusának használata, adott szempontok szerinti művek keresése, adatelemek kiválasztása, logikai műveletek használata

 • A Mozaik kiadónál több tankönyv is megjelent, amely a könyvtárhasználattal foglalkozik, melyek vannak meg iskolánk könyvtárában?

Válaszolj a http://www.mek.oszk.hu/ oldal alapján, keresd meg az alábbi kérdésre a választ!

 • Karinthy: Így írtok ti művének, Kosztolányi: A szegény kis trombitás szimbolista klapec nyöszörgései című ciklusnak mi az első sora?

Kérdések - például

 • Milyen előnyei vannak az elektronikus könyvtáraknak a hagyományoshoz képest?
 • Mit nevezünk bibliográfiának?