20. Forráshasználat (9.3),
Információkeresés (9.2)

Ismertesse a hagyományos és „nem hagyományos” dokumentumokat, és használatukat!
Mutassa be a forráskiválasztás szempontjait, az információs értékeket befolyásoló jellemzőket, a forrásjelölés szabályait az egyes dokumentumtípusok esetén (könyv, folyóiratcikk, internet), az etikai vonatkozásokat!
Nevezze meg a kézikönyvtár főbb dokumentumtípusait, valamint használatát példákon keresztül mutassa be!


Hagyományos - Írásos ismerethordozók

Lehet nyomtatott vagy kéziratos

Nyomtatott dokumentumok:

Könyv

típusai:
 • gyermekkönyv,
 • ismeretközlő könyv,
 • szépirodalmi könyv,
 • tankönyv

Könyvek jellemzői

a legfontosabb adatok általában a címlapon szerepelnek: szerző, cím, kiadási adatok (hely, kiadó, év); a címlap hátoldalán a verzón, esetleg a könyv végén a kolofonban, amely inkább a nyomdai adatokat tartalmazza

A keresést megkönnyíti a könyvben:

 • tartalomjegyzék
 • mutatók: tárgy-, név-, földrajzi név-, időrendi-
 • jegyzék: kép-, térkép
 • a tartalmáról tájékoztat, vagy azt kiegészíti:
 • fülszöveg, bevezetés, előszó, utószó
 • tábla, függelék, jegyzet, illusztráció, melléklet
 • további könyveket tudhatunk meg a témából
 • irodalomjegyzékben vagy bibliográfiában

Időszaki kiadványok

jellemzője a frissesség a könyvekhez képest
Napilapok, jellemzői Hetilapok, típusai (egy-két példát említeni!) Folyóirat, lehet: Évkönyvek Kis és apró nyomtatványok
 • címoldal helyett fejléc
 • szerkesztőségi adatok keretben: kolofon vagy impresszum
 • több hasábos tördelés
 • vezércikk, a legfontosabb aktuális eseményről
 • általános
 • politikai
 • irodalmi
 • ismeretterjesztő
 • szórakoztató
 • szakfolyóirat
 • ismeretterjesztő
 • irodalmi
 • művészeti
 • szórakoztató
 • gyermek és ifjúsági lapok
 • tallózó folyóirat
 • referáló folyóiratok
 • egyesületek,
 • társaságok,
 • iskolák jelentethetik meg
 • Meghívók,
 • kiállítási anyagok,
 • plakátok
 • stb.

Nem hagyományos dokumentumok

Képi anyag
(vizuális)
Hangzó anyag
(audio v. auditív)
Kép és hang
(audiovizuális)
Multimédia – elektronikus dok.Típusai:
 • fénykép
 • grafika
 • mikrofilm
 • diafilm
 • némafilm
 • hanglemez
 • hangszalag
 • zenei cd
 • elektronikus sajtó,
  rádió
 • hangosfilm
 • videofilm
 • DVD-film
 • működés alapján lehet: online vagy offline
 • az adathordozó alapján:
 • Mágneslemez, háttértároló, pendrive, memóriakártya
 • CD-ROM, DVD
 • Internet dokumentum
 • Adatbázisok
 • (forrás adatbázis, pl. http://elvira.mav-start.hu/,
 • forrásra hivatkozó (bibliográfiai) adatbázis, http://mnb.oszk.hu/,
 • teljes szövegű adatbázisok, pl http://eletestudomany.hu/ .)
 • Elektronikus újságok
 • Csak interneten létező folyóiratok (pl. infostart.hu)
 • Nyomtatott és elektronikus formában is létezők (pl. 168óra)
 • Egyéb interneten elérhető információk
 • Elektronikus sajtó, TV

Elektronikus dokumentumok fogalma, előnyei, hátrányai

 • Elektronikus formában léteznek, bitekben
 • Változtatás nélkül kinyomtathatók
 • Példányszámuk nem előre meghatározott
 • Használatuknál nincsenek földrajzi korlátok
 • Gyakran nehéz megállapítani a szerzőt, sőt a címet is
 • Nem tudjuk hányadik kiadás, mikor változtattak rajta
 • Azonosítási pont az URL, melyen nem biztos, hogy később is elérhető, ezért fontos a mentés

Hivatkozás, forrásmegjelölés:

Etikai vonatkozás: Mások által készített dokumentumokra hivatkozni kell, nem tüntethetjük fel sajátunkként, mert ezzel etikai vétséget követünk el, és ezt nevezik plágiumnak. (Plágiumnak vagy plagizálásnak nevezik azt a cselekedetet, ha valaki egy másik ember (az eredeti szerző) munkáját saját publikált munkájában hivatkozás, forrás megjelölés és/vagy szerzői engedély nélkül felhasználja, azt sajátjaként tünteti fel, és ezzel az eredeti szerző jogait sérti.)

Hivatkozások az egyes dokumentumok esetén:

Könyv

Egy, kettő, három szerző esetén

Szerző(k): Cím. Kiadás helye, kiadó neve, éve. Oldalszám. Pl.: Szabó Magda: Régimódi történet. Bp., Európa K., 2005. 525 p.

Háromnál több szerző esetén:

Cím. Szerk.: név. Hely, kiadó, év. Oldalszám Pl. Értelmező kéziszótár. Főszerk.: Pusztai Ferenc. Bp., Akadémiai, 2000. 1507 p.

Időszaki kiadvány:

Cím. Szerzőség. Keltezés vagy sorszám. Megjelenés helye, Kiadó, éve. pl. Élet és Tudomány. Főszerk.: Gózon Ákos. 23. szám. Bp., TIT, 2015.

Cikk

Cikk szerzője: Címe. In: Folyóirat címe, évfolyam, szám, cikk terjedelme pl. Breuer János: Magyar parasztdalok : Egy Bartók-mű három bemutatója. In: Muzsika, 66. évf., (1999.) 3. sz. 12-35. p.

Elektronikus információ:

Szerző: cím [elektronikus dok.] URL cím (utolsó megtekintés ideje) pl. Befőtt szerelemből: Diákantológia. Szerk. : Volekné Temesi Zsuzsanna. [elektronikus dok.] http://mek.oszk.hu/02300/02305/html/ (2018.11.24.)

A kézikönyvtár főbb dokumentumainak jellemzése

Lexikonok Enciklopédiák Szótárak Egyéb fontos kézikönyvek Közhasznú ismeretek tárai,
 • ismeretek betűrendben
 • tömör szócikkek
 • Utalókat, rövidítéseket használnak
 • típusai:
 • általános pl. Magyar nagylexikon
 • szaklexikon pl. Biológiai lexikon
 • mérete szerint nagy-, közép- és kislexikon
 • nagyobb egységben, összefüggéseiben dolgozza fel az ismeretanyagot
 • Tartalomjegyzék és mutatók használata
 • Típusai: általános és szak enciklopédia
 • Egynyelvű ~
 • értelmező
 • helyesírási
 • szinonima
 • kiejtési
 • történelmi
 • Etimológiai (eredet)
 • Többnyelvű ~
 • Mérete szerint:
 • nagy-, kézi- v. zsebszótár
 • adattárak (pl. statisztikai évkönyv)
 • fogalomtárak
 • atlaszok
 • Kronológiák-keresés évszám alapján
 • monográfiák (pl. Magyarország története)
 • Ki kicsodák, életrajzi lexikonok
 • bibliográfiák
 • önálló v. rejtett
 • általános v. szak

ma már inkább interneten használjuk, mert gyorsan változik!

 • menetrend
 • térkép
 • telefonkönyv
 • szaknévsor
 • „kisokos”

Gyakorlati feladatok

 • A tételhez kapcsolódó információk keresése különböző dokumentumokból ill. adott dokumentum sajátosságainak bemutatása
 • Fekete Sándor sokat foglalkozott Petőfi munkásságával. Ki ő, mikor élt, nézzen utána a megfelelő dokumentumokban!
 • A könyvtár számítógépes katalógusának használata, adott szempontok szerinti művek keresése, adatelemek kiválasztása, logikai műveletek használata
 • Petőfiről Fekete Sándor több művet is írt, ezek közül melyek találhatók meg könyvtárunkban?(Melyek nincsenek meg?) Van olyan, amelyik egy népszerű sorozatnak a tagja, melyik sorozatról lehet szó?
 • Keresés az Internetes adatbázisokban
 • Keresd meg Cameron: A világgazdaság rövid története című könyvet az ODR-MOKKA oldalán. Adj meg egy konkrét könyvtárat, amely tudja szolgáltatni!

Kérdések pl.

 • Mi a különbség az enciklopédia és a lexikon között?
 • Nevezzen meg néhány magyarázó szótárat!
 • Nevezzen meg egy bibliográfiai adatbázist!(URL cím)