Könyvtár / Múlt

A Bródy Imre Gimnázium könyvtárának múltja

Részletek a jubileumi évkönyvekből

.....
1953-ban a volt katolikus iskolában kezdte az évet az első két osztály. A volt tiszttartó lakásban (itt volt a könyvtár és a kultúrszoba) is folyt az oktatás. Később megkapták a faluszéli barakk épületét is. S így néhány helyiséget bentlakásra is használhattak, a távolabb lakók kollégiumi elhelyezést kaptak.
.....

Horváth Magda


.....
Horváth István volt már egy esztendeje a gimnázium vezetője, 1953-ban jött létre az intézmény. Sok helyen tanítottunk, például a mai lottózó helyén, ahol egy kastély állt, a polgármesteri hivatal melletti épületekben. Könyvtár is volt ott, ahol szintén tanítottunk, valamint a tízemeletes házak helyén az egykori felvonulási barakkban. 1958 áprilisában az akkori igazgató átvitette a padokat az "üveggyári pálya" melletti, későbbi Fekete István Általános Iskolába, ahol három évig oktattunk.

1961 szeptemberében adták át a mostani, Bródy utcai épületet. Az intézményt eleinte Ajkai Állami Általános Gimnáziumnak hívták, csak a hatvanas években kapta a Bródy Imre nevet.
.....

Szél Tamás


.....
A könyvtár. Mikor végre kialakult a második emeleten, az iskola legbiztosabb pontjává vált néhányunk számára. Oda mindig fel lehetett menni beszélgetni, Utassyné Felber Irénkénél lerakhattuk a bajainkat, panaszainkat, segített a szükséges könyv, vers, tanulmány, kép kiválasztásában; ott fogadhattuk Ranschburg Jenőt, Buday Ilonát és Havas Juditot, Zay Lászlót (publicista volt), Csürös Miklós irodalomtörténészt és másokat. És ha az illető vonattal utazott és az idő úgy alakult, akkor hazasétáltunk vele és megvendégeltük, majd felraktuk a helyi buszra, esetleg a férjem ki is kísérte az állomásra. Elnevezett özvegy Bródynénak (néhány kolléganőmet is), de ahol tudott: segített.
.....

Gál Zsigmondné


.....

Az 1963-tól 1973-ig terjedő időszakban tovább javultak az oktatás körülményei. Az iskola épületében bevezetésre került a központi fűtés, korszerűsítették a világítást, új politechnikai műhelyt hoztak létre. 1972-ben 10.000 kötettel, 40-féle folyóirattal megnyílt az iskolai könyvtár. Megoldódott a szakközépiskolai képzés gyakorlati oktatóhelyének problémája is, új oktatóműhely épült az iskola területén.
.....

A főépület további korszerűsítésére a 70-es évek elején került sor. 1971-ben - újra a diákok aktív közreműködésével - bevezették a távfűtést, megszüntetve az osztályonkénti tüzelés sok évtizedes módszerét. Egy év múlva már könyvtár is várta a tanulókat és a tanárokat. A könyvtár nyitóállománya 10 ezer kötet és 40 féle folyóirat volt, amelyet azután folyamatosan bővítettek mind könyvállománya, mind technikai felszereltség tekintetében. 1976-tól kiépül az iskolarádió rendszere is, két év múlva pedig - az iskola 25 éves fennállása ünneplésekor - megnyílik az ifjúsági pinceklub. A 70-es évek végén történt jelentős változás - ápolónőképzés beindulása - egyik hatásaként az iskolai főépület földszintjén, az egykori étterem és a mai tanári helyén leánykollégium alakult.
.....

A szabadidős tevékenységek fontos központja a könyvtár, ahol a diákok szívesen időznek szünetekben is. Ezen túlmenően könyvtárhasználati versenyeken is összemérik a tudásukat. A 90-es évektől a könyvtári népszerűséget az ott elhelyezett számítógépek - internetes hozzáféréssel - is növelik.
.....

Iskolatörténeti visszatekintés (2003)