Feladatok / Könyvtárhasználat

Könyvtárhasználat

Keresse meg az alábbi könyveket a könyvtár számítógépes katalógusában, és válaszoljon a kérdésekre!

 1. Tüskés Tibor: Kortárs irodalom a középiskolában
 2. Béládi Miklós: A nyugati magyar irodalom 1945 után
 3. Fenyő István: Haza s emberiség
 4. Horváth János: A magyar irodalom fejlődéstörténete
 5. Keresztury Dezső: A magyar irodalom képeskönyve
 6. Kántor Lajos: Romániai magyar irodalom, 1944-1970
 7. Gábor Emil: Az író dolga : Magyar írók és költők az irodalom szerepéről-helyéről, 1945-1972
 8. Waldapfel József: Magyar irodalom a felvilágosodás korában
 9. Sőtér István: Tisztuló tükrök
 10. Bíró Zoltán: Két nemzedék
 11. Szabolcsi Bence: Vers és dallam
 12. Kulcsár Szabó Ernő: A magyar irodalom története
 13. Pomogáts Béla: Az újabb magyar irodalom
 14. Erdélyi Erzsébet: Én otthon vagyok költő...
 15. Jeney István: Magyar nyelv és irodalom
 16. Reményi József Tamás: Magyar irodalom
 17. Czine Mihály: Magyar irodalom a huszadik században
 18. József Farkas: Értelmiség és forradalom

A. Mi a könyv raktári jelzete, melyik állományegységben található?

B. Mekkora a könyv terjedelme?

C. Melyik kiadó és mikor adta ki?

D. Sorozatba tartozik-e, ha igen melyikbe?

E. Készítse el a könyv adatai alapján a szabályos hivatkozást!

Számítógépen kereshetők

A. Keressen a mellékelt sorozatba tartozó köteteket a könyvtár számítógépes katalógusa segítségével! Három különbözőnek írja le a hivatkozását a tanult módon, betűrendben!

 1. Kortársaink
 2. Korunk tudománya
 3. Korszerű nevelés
 4. Korszerű történelem érettségizőknek
 5. Korok és emberek
 6. Korszerű tudomány írásban és képekben
 7. Történetírók tára
 8. Történelem alternatívái
 9. Történelmi kézikönyvtár
 10. Matúra klasszikusok
 11. Irodalmi kiskönyvtár
 12. Irodalmi zsebkönyvek
 13. Népszerű történelem
 14. História könyvek
 15. Klasszikusaink
 16. Így élt
 17. Filmbarátok kiskönyvtára
 18. Nemzet és emlékezet

B. Keressen a mellékelt témakörökből az alábbi adatbázisokban 1-1 dokumentumot!

Nevezze meg az adatbázisok jelentését! A hivatkozásokat és a lelőhely feltüntetését a tanult módon írja le!
 1. IKER
 2. MNB
 3. MOKKA
 4. MEK
 5. SZIREN
 6. ODR
 7. NEKTAR
 8. IKB
 9. HUMANUS
 10. MANCI
 11. EPA

Témakörök

 1. Állattan
 2. Biológia
 3. Bölcselet. Filozófiatörténet
 4. Csillagászat
 5. Építészet
 6. Festészet
 7. Fizika
 8. Francia irodalom
 9. Illemtan
 10. Kémia
 11. Környezetvédelem
 12. Lélektan - pszichológia
 13. Magyarország története
 14. Matematika
 15. Mitológia
 16. Néprajz

C. Keressen az adott témában egy felsőoktatási könyvtárból való dokumentumot! Jellemezze a könyvtári katalógusrendszert!

D. Keressen az adott témában egy megyei könyvtárból való dokumentumot! Jellemezze a könyvtári katalógusrendszert!

Könyvtári feladatok

A. A fenti témakörökből keressen a könyvtárban a polcokon a megfelelő jelzetnél kézikönyvtári, szakirodalmi és tankönyvi dokumentumot!

Raktári táblázat használható!

Készítsen bibliográfiát a dokumentumok alapján!

B. Használja a kézikönyvtárat!

Válaszoljon az alábbi kérdésekre külön lapon, és adja meg a pontos forrást (hivatkozást) is, ahol megtalálta!

Mi a jelentése
 1. a KLISÉ szónak?
 2. a SCRIPTOR szónak?
 3. a KOBOLD szónak?
 4. a MATURÁL szónak?
 5. az IMPRESSZUM szónak?
 6. a KUMULÁLÁS szónak?
 7. a REPERTÓRIUM szónak?
 8. az ŐSNYOMTATVÁNY szónak?
 9. a FAKSZIMILE szónak?
 10. Mit jelent: aki sokat markol, keveset fog?
 11. Mit jelent: könnyebb a könyv a kapánál?
Ki volt
 1. NEUMANN JÁNOS, mikor élt, mi fűződik a nevéhez?
 2. Kalmár László, mikor élt, mivel foglalkozott?
 3. Bod Péter, mi volt a fő műve?
 4. Milyen írók kötődnek városunkhoz?
Mi történt Magyarországon
 1. 1968. május 25-én?
 2. 1343. szeptember 14-én?
 3. 1500. szeptember 20-án?
 4. 1926. október 16-án?

Időszaki kiadvány használata

Készítsen szabályos hivatkozást a kiadvány egyik cikkéről:

Megjelent a National Geographic 2008. szeptemberi száma!

6. évf. 66. lapszám

Föld és lélek között

Ismerősöm egy borsosabb árú palackot rendelt, majd jó nagyot húzott az üvegből. Mélységesen fölháborított a gesztusa. Nem tudtam megmagyarázni, mi bosszantott. Talán a neveletlensége? Hát kocsis ő, hogy flaskából igyon?! A tiszteletlensége zavart a borral és azokkal szemben, akik évek verítékes munkáját ölték abba, hogy a szőlőből bor legyen

Írta Szanyi Erika, Hivert Uzsi és Kovács András István

15-20. oldal

Részecskevadászat

Fúrjunk mély aknát a bájos francia Crozet falucska főterén, és egy vakítóan kivilágított föld alatti alagútba jutunk, ahol súlyos acélszerkezetekre, óriási mágnesekre, rejtelmes szerkentyűkre lelünk. E bámulatos alvilági technika célja: megfejteni az anyag titkait, s kideríteni, hogy miből áll a Világegyetem.

Írta Joel Achenbach, Fényképezte Peter Ginter

25-30 oldal

Összetett kérdések, érettségire javasolt feladatok

 • Fekete Sándor sokat foglalkozott Petőfi munkásságával. Ki ő, mikor élt, nézzen utána a megfelelő dokumentumban!
 • Petőfiről Fekete Sándor több művet is írt, ezek közül melyek találhatók meg könyvtárunkban? Melyek nincsenek meg? Van olyan amelyik egy népszerű sorozatnak a tagja, melyik sorozatról lehet szó? (Mindegyik kérdésre 2-2 könyvet nevezzen meg!)
 • Mikor és ki alapította a Keszthelyi Helikon könyvtárat? Mekkora ma a könyvtár állománya?
 • Vörösmarty Mihálynak van egy híres verse, melynek címében is szerepel a könyvtár. Melyik ez a vers? Ezzel a címmel jelent meg egy önálló mű is. Ki a könyv szerzője? Vörösmartynak milyen kiadású kötetei találhatók meg a könyvtárban?
 • Petőfi Sándor verseit nagyon sokszor kiadták. Nézze meg hány különböző kiadású műve található meg könyvtárunkban!
 • A korszerű történelem érettségizőknek c. sorozatnak hány része található meg iskolánk könyvtárában? Az egyik kötet kézbevétele után jellemezze a könyvet tartalmi és formai szempontból, majd hivatkozzon egy érdekes fejezetére!
 • Kinek a nevét viseli a Zirci Ciszterci Apátság könyvtára? Ki ő, mikor élt?
 • 1894. június 10-én alakult magyar kormány vallás és közoktatási minisztere volt ő. Kiről van szó, és milyen találmány fűződik a nevéhez?
 • Hol és mikor alakult a világon az első nemzetőrség?
 • Kinek a nevéhez fűződik a hangrögzítés feltalálása? Mikor készült az első ilyen eszköz?