Könyvtár / Használati szabályzat

A könyvtár használati szabályzata

A könyvtár nyitvatartási (kölcsönzési) ideje:

Az ajtón (hirdetőtáblán, weboldalon) megjelölt időpontokban.

A könyvtár állománya - helyben olvasásra, tanulásra - a nyitvatartási időn kívül is használható,
amikor a könyvtáros feldolgozó munkát végez, s a könyvtárban tartózkodik.

Beiratkozási díj:

Az intézményen belül nincs.

"Külső" olvasóknak: 300 Ft / naptári év.

Kölcsönzési határidő:

Tanulóknak és külső olvasóknak:

Négy hét. A tanulók olvasójegyet kapnak, melyen a lejárat napját feltüntetjük.

Kivételek:

 1. Tartós használatba kapott tankönyvek egész évre kölcsönözhetők.
 2. A nagyon keresett szakirodalmi művek esetében a kölcsönzési határidő 2 hét.
 3. Kézikönyvtári könyvek nem, vagy csak 1-1 napra kölcsönözhetők.
 4. Régebbi folyóiratok: 1 hétre kölcsönözhetők.

Tanárok, technikai dolgozók:

Tanév vége, ill. 2 hónap.

Kölcsönözhető egységek száma, a tartós tankönyveken kívül:

15 kötet / olvasó

Késedelmi díj:

A diákoknak késedelmi díj nincs.

A határidő elmulasztására a következő módon figyelmeztetünk:

 1. A késő olvasók nevét a faliújságon kifüggesztjük (könyvtári hirdetőtábla a földszinten, ill. a könyvtárban).
 2. Az osztályfőnökök figyelmeztetik a tanulókat a határidő betartására, havonta kapott lista alapján.

A "külső" olvasók késedelmi díjat kötelesek fizetni, 10 Ft / nap / könyv. Amennyiben felszólítást is kapnak, akkor a postaköltséget is ők fizetik meg.

Az elvesztett vagy megrongált könyvek értékét meg kell téríteni, mely a következő módon történhet:

 1. A könyv forgalmi értékének befizetése. (Az az összeg, melyért az adott mű beszerezhető. Ha antikvár forgalomban sem beszerezhető, akkor a mű eszmei értéke az eredeti ár 2- 100 szorosa is lehet, a megjelenés évétől és a könyv fizikai állapotától függően.)
 2. Az elvesztett könyv az adott mű új, vagy antikváriumi példányával is pótolható.

Egyéb szabályok:

 • A könyvtár munkahely, csendet kérünk!
 • A számítógépek használatára vonatkozó tudnivalók a gépterem szabályainak megfelelően érvényesek.
 • Mobiltelefon használata kerülendő
 • Enni-, innivalót, kabátot, táskát behozni nem szabad.

Ajka, 2019. szeptember 1.

Jákliné Tilhof Ágnes
könyvtáros-tanár